Sveti Duh Je Osoba – Underwood

Sveti Duh Je Osoba – Underwood

Category: Sve Kategorije, Sveti Duh, Tags: ,
Predgovor     Ako je istorija “učiteljica života a ponavljanje majka znanja” kao što se kaže, onda postoji mnogo toga što u istoriji Hrišćanske adventističke crkve može da nam bude od velike koristi ako želimo da budemo poučeni našom vlastitom istorijom. U kontekstu debate o Trojstvu i primedbe da adventistički pioniri nisu verovali ono što m ...

Read more
Ličnost i Božanstvo Svetoga Duha – Branson

Ličnost i Božanstvo Svetoga Duha – Branson

Category: Sve Kategorije, Sveti Duh, Tags: , , , ,
Ličnost i Božanstvo Svetoga Duha     (Prvo poglavlje iz knjige: “Sveti Duh - Njegova služba i rad u svetu”, Vilijam Henri Branson, (William Henry Branson), Southern Publishing Association, Nashville, Tennessee, 1933. Vilijam Branson je počeo da radi kao kolporter 1906., kao evanđelista 1908., kao predesnik oblasti 1911. i kao presednik unije 1918. Bio je mi ...

Read more