Trojedni Bog 1. Deo

Trojedni Bog 1. Deo

Category: Sve Kategorije, Trojedni Bog - Matak, Tags: , ,
Bog Gorućeg Grma Bog je jedan. Ovo je središnja istina svih monoteističkih religija - židovstva, kršćanstva i islama. Iako se doživljaji Boga donekle razlikuju u tim vjerskim sredinama, sličnosti su daleko izraženije. Za Židove je to Bog Abrahama, Izaka i Jakova koji je Stvoritelj i Izbavitelj iz egipatskog ropstva te Darivatelj Obećane zemlje. Za Muslimane j ...

Read more
Trojedni Bog 2. Deo

Trojedni Bog 2. Deo

Category: Sve Kategorije, Trojedni Bog - Matak, Tags: , ,
Zanemarivanje Bibljskog Konteksta Nauka o Trojedinom Bogu Svaki se tekst ispravno razumije u svojem izvornom kontekstu, ili u okružju vremena u kojem je napisan. Autor, jezik, razlog pisanja, vjerske i političke te društvene prilike odlučujući su u shvaćanju poruke koju tekst prenosi. Važno je utvrditi na koja je pitanja tekst odgovarao prvim čitateljima i koje ...

Read more
Trojedni Bog 3. Deo

Trojedni Bog 3. Deo

Category: Sve Kategorije, Trojedni Bog - Matak, Tags: ,
Monoteizam Staroga zavjeta u prvoj priči: od Abrahama preko Egipta do Kanaana   Jahve, Bog Abrahama, Izaka i Jakova u pobožnosti šatora sastanka i Salomonovog hrama Uvodno razmatranje Kršćanski nauk o Trojednom Bogu zasniva se na judeo-kršćanskim izvorima Staroga i Novoga zavjeta, i to ne samo na odabranim redcima i ulomcima koje obično navo ...

Read more
Trojedni Bog 4. Deo

Trojedni Bog 4. Deo

Category: Sve Kategorije, Trojedni Bog - Matak, Tags: , ,
Osvježeni židovski monoteizam u “priči” od Babilona do Mesije Bog Isus, Mesija, ispunjava očekivanja Drugoga hrama Druga velika “priča” ili meganarativ u kojoj je objavljen Trojedni Bog u liku i djelu Isusa Mesije (Krista) nastavak je prethodne u kojoj je Jahve, Bog Abrahama, Izaka i Jakova preko Mojsija izbavio Izraela iz Egipta, a u Davidu utvrdio svoj n ...

Read more
Trojedni Bog 5. Deo

Trojedni Bog 5. Deo

Category: Sve Kategorije, Trojedni Bog - Matak, Tags: , ,
Osvježeni židovski monoteizam u “priči” od Crkve do obnovljene Zemlje Treća “priča” ili meganarativ obuhvaća razdoblje od osnivanja Crkve do obnovljene Zemlje. U njoj Bog Sveti Duh nastavlja osvježavati židovski monoteizam po uzoru na Isusa. Kao što je to bio slučaj u prethodne dvije priče, gdje se objavio Jahve, Bog Abrahama, Izaka i Jakova, i B ...

Read more
1 2