Hristos je Gospod – Jahve (Str.02)

Hristos je Gospod – Jahve (Str.02)

Category: Hristos je Gospod - Jahve, Sve Kategorije, Tags: ,
Značenje imena Jahve     Ovde se nećemo upuštati u jezička i gramatička ispitivanja jevrejske reči „Jahve“ („יהוה“). Sam Bog je dao osnovno značenje ovog imena kada se javio Mojsiju u gorućem žbunu. 2 Mojsijeva 3: 13-16 „A Mojsije reče Bogu: evo, kad otidem k sinovima Izrailjevijem, pa im rečem: Bog otaca vaših posla me k vama, ako ...

Read more
Hristos je Gospod – Jahve (Str.03)

Hristos je Gospod – Jahve (Str.03)

Category: Hristos je Gospod - Jahve, Sve Kategorije, Tags: ,
Isus Hristos tvrdi da je jedno s Bogom – „ehad“     Drugo Hristovo direktno izjednačavanje sa Bogom se nalazi u Jovanu 10. glavi. Za jevreje suština njihovog verovanja u monoteizam je izražena u poznatoj „Šema Izrael“ („Čuj Izraelu“) zapisanom u 5. Mojsijeva 6:4: „Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.“ Ovde se za reč „je ...

Read more
Hristos je Gospod – Jahve (Str.04)

Hristos je Gospod – Jahve (Str.04)

Category: Hristos je Gospod - Jahve, Sve Kategorije, Tags: ,
Apostolska crkva i Hristos kao Jahve    Nema sumnje da je apostolska crkva prihvatila Hristovo Božanstvo. Ali, da li je to Božanstvo bilo shvaćeno kao različito od Očevog, bar u tom smislu da je u Božanskoj prirodi, Otac iznad Sina u bilo kojem aspektu? Može izgledati teško da se odgovori na ovo pitanje, naročito imajući neke izjave koje naizgled st ...

Read more
Hristos je Gospod – Jahve (Str.05)

Hristos je Gospod – Jahve (Str.05)

Category: Hristos je Gospod - Jahve, Sve Kategorije, Tags: ,
Svedočanstvo cele Biblije da je Isus Hristos Jahve     Biblijska istina je uvek takva da se jedna istina mora naći na mnogim stranicama  Biblije a ne samo u jednom tekstu ili jednoj knjizi. Na taj način Biblija sama sebe najbolje tumači a i daje sigurnost u ono što Bog želi da nas nauči kroz svoje otkrivenje. Ovo je slučaj i sa Hristovim Božanstv ...

Read more
1 2