Sveti Duh

"I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. (Jovan 14:16,17)

"A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javiće vam." (Jovan 16:13,14)

Sveti Duh - Bill Liversidge

Inspirisani Svetim Duhom - Bill Liversidge

Sveti Duh - Pavle Korać