Sveto Trojstvo

"I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha." (Matej 28:18,19)

"Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i oca i zajednica svetoga Duha sa svima vama. Amin." (2. Korinćanima 13:13)

Trojstvo u perspektivi Biblije i adventističkog nasleđa - mr Dragan Grujučić

Trojstvo - Jirzi Moskala

Trojstvo - dr Ranko Stefanović

Trojstvo - Razna predavanja